Gå til innhold
Legomodell av stortingsbygningen
Foto: Stortinget

Om oss

Velkommen til Stortinget undervisning! Stortingets ressursplattform for skoleelever og lærere.

Demokratisk deltakelse kjenner ingen aldersgrense, men forutsetter kunnskap om og forståelse for demokratiets verdier og spilleregler.

I dette digitale læringsmiljøet finner du tekster, oppgaver, videoer og interaktive læringsspill som dekker ulike temaer innenfor demokrati, politikk og historie.

I tillegg kan du lese mer om våre besøkstilbud dersom du og klassen vil komme til Stortinget på skolebesøk.

En gruppe mennesker står inne i stortingssalen.
Et besøk innom stortingssalen er obligatorisk for alle grupper som besøker Stortinget.
Foto: Stortinget

Lærings- og kompetansemål

På Stortinget undervisning kan elevene lære om hvordan demokratiet fungerer i Norge, og hvordan de selv kan delta i det. Stortinget undervisning er utformet i tråd med Kunnskapsløftet 2020.

Kunnskap om demokratiet og vårt politiske system er særlig relevant for fagene historie, samfunnsfag og samfunnskunnskap, men innholdet på sidene kan knyttes til kompetansemål i en rekke andre fag gjennom det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.

Elever spiller Demo
Elever på videregående skole kan blant annet besøke læringsspillet Demo på Stortinget.
Foto: Stortinget

Slik bruker du Stortinget undervisning

Alt innhold på Stortinget undervisning er tilpasset ulike skoletrinn, fra 1.-4. til videregående skole og voksenopplæringen. 

Sidene er organisert i en temaoversikt. Hver temaside tilbyr variert innhold tilpasset de ulike trinnene i skoleløpet og voksenopplæringen.

Mye av innholdet på Stortinget undervisning inkluderer også en «Til lærer»-side som gir forslag og veiledning til hvordan du kan bruke innholdet i undervisningen.

Du kan benytte deg av søkefunksjonen for å finne spesifikke stikkord eller temaer.

Sidene er under arbeid

Stortinget undervisning ble lansert i januar 2024. Mer innhold vil komme på plass fortløpende i løpet av våren. Foreløpig er ikke alt innhold oversatt til nynorsk. Dette vil også komme på plass i løpet av våren.

Savner du noe, eller har du andre innspill til våre undervisningssider? Ta gjerne kontakt med oss på e-post: formidling@stortinget.no.

Vilkår for bruk av illustrasjoner

Stortinget har opphavsrett på egne illustrasjoner. Ønsker du å dele eller kopiere illustrasjoner som ligger på Stortinget undervisning, gjelder følgende vilkår:

  1. Du må kreditere Stortinget og oppgi lenke til nettsiden du har lånt materialet fra.
  2. Hvis du har gjort endringer, må du informere om dette. Det må komme tydelig frem at endringen er gjort av deg, og at Stortinget ikke har tilknytning til deg eller din virksomhet.
  3. Du kan ikke bruke materialet i kommersiell sammenheng eller til kommersielle formål.
  4. Dersom du remikser, bearbeider eller bygger på materialet, kan du ikke distribuere det endrede materialet. Du kan ikke tillegge materialet juridiske vilkår eller tekniske tiltak som hindrer andre fra å benytte materialet under vilkårene som er gitt av Stortinget.

Selv om du overholder alle vilkårene beskrevet i overnevnte punkter, kan det likevel være begrensninger på hvordan du kan bruke materialet. Det kan for eksempel være andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter. Det er ditt eget ansvar å sette deg inn i dette.

Vær oppmerksom på at bilder som ikke er Stortingets egne, som krediterer andre virksomheter eller personer, ikke kan lastes ned, kopieres eller deles.